Salgsbetingelser

Der henvises til vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser i AB 92 med følgende uddybning til AB 92:

Uddybende til AB 92 § 35 gælder følgende: Entreprenøren er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab, hverken når der er tale om mangelsansvar eller produktansvar.

Det er til en hver tid lejer, der har ansvaret for at overholde Slagelse Miljøcenters miljøgodkendelse, aflæsning på korrekt plads, samt brugen af Slagelse Miljøcenters materiel. Lejer har ligeledes ansvaret for dennes underentreprenører overholder Slagelse Miljøcenters miljøgodkendelse, aflæsning på korrekt plads, samt brugen af Slagelse Miljøcenters materiel.

Fejlagtig aflæsning af lejer eller dennes underentreprenør, vil blive rettet på lejers regning uden yderlig varsling.

 Hent AB92